Az alábbi Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy az Xella Magyarország Építőanyagipari Kft. (székhelye: 1139 Budapest, Teve utca 48-52., cégjegyzékszám: 01-09-164665) (továbbiakban: Xella Magyarország) ismertesse Önnel a tevékenysége során kifejtett adatkezelési műveleteit az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet – General Data Protection Regulation (GDPR) előírásainak és a hatályos magyar jogszabályokban foglaltaknak megfelelve. A Xella Magyarország adatkezelőnek minősül (továbbiakban: Adatkezelő) a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban ismertetett adatkezelései tekintetében. Adatkezelő elérhetőségei: telefon: +36-37-814-100, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adatkezelő adatkezelési folyamatai során betartja a hatályos jogszabályok előírásait és adatkezelési gyakorlata kialakításakor maradéktalanul tiszteletben tartja a magánszemélyek alapvető jogainak és magánszférájának védelmét, kiemelt figyelemmel az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásaira.

Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése merül fel, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az 3201 Gyöngyös, Pf.155. címen.

I. Adatkezelés a www.xella.hu, a www.multipor.hu, és az www.epiteniakarok.hu weboldalakon (együttesen: weboldalak)

A Xella Magyarország weboldalain keresztül elsősorban szakmai tájékoztatást nyújt termékeivel kapcsolatban, másodlagosan lehetőséget biztosít kapcsolatfelvételre telefonon, e-mail-en, valamint a weboldalakon elérhető „írjon nekünk”/ ”hívjon minket” funkción keresztül, ahol nevének, telefonszámának, e-mail címének megadása mellett megoszthatja Adatkezelővel a kérdéseit, tájékoztatást kérhet Adatkezelőtől az adatkezelés által folytatott fő tevékenységgel kapcsolatban. Az Ön által küldött email-ek legkésőbb 30 után törlésre kerülnek. Az érdemi kapcsolatfelvételt követően - amennyiben erre sor kerül - az Adatkezelő ügyfélkapcsolati rendszerében (CRM) rögzíti az Ön által a megkeresésben megadott és az egyéb adatokat (pl. kivitelezés helye, kivitelezésre vagy annak dokumentációjára vonatkozó információ), valamint az üzleti kapcsolattartás során keletkezett további adatokat (pl. látogatási jegyzőkönyvben foglaltak, szakértői vélemény) (kezelt adatok köre). Az adatkezelés az Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) f) pontja alapján, a Xella Magyarország jogos érdekén alapulva történik. (az adatkezelés jogalapja) A vállalat számára fontos, hogy termékei, szolgáltatásai értékesítésekor és azok élettartama alatt folyamatos szakértői segítséget, támogatást tudjon nyújtani, valamint jótállási kötelezettségének és az iparágban elfogadott minőségi elvárásoknak eleget tudjon tenni. A kezelt adatokat kizárólag ebből a célból gyűjti és kívánja felhasználni a magánszemélyek magánszférájának tiszteletben tartása mellett. Amennyiben nem osztja meg velünk ezeket az adatokat, vagy kezelésüket nem engedélyezi, úgy a nevezett szolgáltatásokat nem tudjuk Ön számára biztosítani. Az adatokat az Adatkezelő a tárolásuk megkezdésétől számított 20 évig kívánja tárolni, tekintettel az általa forgalmazott építőipari elemek több évtizedig tartó élettartamára és a fogyasztók, építtetők által elvárt minőségi mutatók betartásának ellenőrzésére, biztosítására. Az adatok tárolása anyavállaltunk, a Xella Baustoffe GmbH, mint adatfeldolgozó által biztosított CRM rendszerben történik. Az adatok tárolási helye: Németország. Az Ön adatait kizárólag a Xella Magyarország használja fel, az adatok más adatkezelő számára nem kerülnek átadásra.

II. Üzleti partnerek kapcsolattartóira vonatkozó személyes adatok kezelése (B2B reláció)

A Xella Magyarország főtevékenységének vitele során rendszeres üzleti kapcsolatot tart fenn szállító és vevő üzleti partnereivel és a tevékenységével – közvetlenül vagy közvetve – érintett más, építőipari tervezésben vagy tevékenység ellátásában érdekelt piaci szereplőkkel, magánszemélyekkel, valamint a kivitelezéssel érintett jogi vagy magánszemélyekkel. Az üzleti kapcsolattartás kizárólag a Xella által gyártott termékek és szolgáltatások értékesítésének, rendeltetésszerű használatának biztosítása és az ahhoz szükséges szakmai információk, szaktanácsadás nyújtása érdekében történik. Az üzleti kapcsolattartás során személyes adat szerződés, egyéb dokumentáció, személyes találkozás, helyszíni tanácsadás, üzleti partnerünk, stb. útján jut az Adatkezelő birtokába. Adatkezelő az általa kezelt adatokat (kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonszáma, beosztása, látogatási jegyzőkönyvek, kereskedelmi tevékenységhez tapadó jegyzetek, dokumentáció, fotó, szerződés, nyilvános adatbázisokból elérhető információk) az ügyfélkapcsolati rendszerében (CRM) és hálózati meghajtóján tárolja. Az adatkezelés az Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) b) pontja alapján az Adatkezelővel megkötött szerződés teljesítése vagy szerződés megkötése érdekében, valamint f) pontja alapján, a Xella Magyarország jogos érdekén alapulva történik. (az adatkezelés jogalapja) A vállalat számára kiemelt üzleti cél, hogy termékei, szolgáltatásai értékesítésekor és azok élettartama alatt folyamatos szakértői segítséget, támogatást tudjon nyújtani meglévő, múltbeli vagy jövőbeni üzleti partnerei vagy termékeit használók számára, valamint az iparágban elfogadott minőségi, szakmai elvárásoknak hosszútávon eleget tudjon tenni. A kezelt adatokat kizárólag ebből a célból gyűjti és kívánja felhasználni a magánszemélyek magánszférájának tiszteletben tartása mellett és tartózkodik az ezen túlmutató, túlzó mértékű adatkezeléstől. Amennyiben nem osztja meg velünk ezeket az adatokat, vagy kezelésüket nem engedélyezi, úgy a nevezett szolgáltatásokat nem tudjuk Ön számára biztosítani vagy üzleti kapcsolatot nem tudunk Önnel fenntartani. Az adatokat az Adatkezelő a tárolásuk megkezdésétől számított 10 évig kívánja tárolni, tekintettel az általa forgalmazott építőipari elemek több évtizedig tartó élettartamára és a fogyasztók, építtetők által elvárt minőségi mutatók betartásának ellenőrzésére, valamint a folyamatos szakmai tanácsadás, kapcsolattartás biztosítására. Az adatok tárolása anyavállaltunk, a Xella Baustoffe GmbH, mint adatfeldolgozó által biztosított CRM, valamint SAP rendszereiben történik. Az adatok tárolási helye: Németország. Az Ön adatait kizárólag a Xella Magyarország használja fel, az adatok más adatkezelő számára nem kerülnek átadásra. Kollégáink közül kizárólag a megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek férnek adataihoz.

III. Adatkezelés az Adatkezelő webshopjában (www.shop.ytong.hu) történő vásárlás során

Az adatkezelés célja a webshopba érkező rendelések feldolgozása, a szerződés teljesítése, a szállítás biztosítása, valamint panasz és szavatossági, jótállási ügyek intézése.

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, számlázási címét, a vásárlás adatait, a megrendelés számát, a vásárlás időpontját, szállítási címet, módot, egyéb megjegyzést, fizetés összegét, módját, vásárlói panasz esetén annak tartalmát, bejelentésének időpontját, elbírálásának jellegét kezeli.

Amennyiben Ön rendelést adott le a webshopban, akkor az adatkezelés és az adatok megadása a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen.

Az itt megjelölt adatokat a megrendelés visszaigazolásától számított 5 évig kezeljük. A név, cím, megrendelési szám adatokat a kiállított számlákkal egyező tartamig, az Sztv. 169. § (2) bekezdése szerint, a számla kiállításától számított 8 évig őrizzük. A fogyasztói panaszokat és a kivizsgálásukra vonatkozó adatokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg.

Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő és a vásárló között létrejött szerződés megkötése és teljesítése (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b)), a számlázási adatok tekintetében az Sztv. 169. § (2) bekezdése, míg a fogyasztó védelmi ügyek esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. §-a.

Az Ön adatait a Xella Magyarország a szerződés teljesítése érdekében használja fel, a szállításhoz szükséges adatokat kizárólag a szállításban részt vevő adatfeldolgozó a (Magyar Posta Logisztikai Központ) számára adja át. A webshop működtetésében a MediaCo Hungary Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-987809, székhely: 1134 Budapest, Angyalföldi út 5/B.) működik közre tárhely szolgáltatóként.

Adatok tárolása az Adatkezelő elektronikus rendszerében (CRM) történik az Európai Unión belül. A tárolt adatokhoz Adatkezelő munkatársai közül a Vevőszolgálat és a Könyvelés fér hozzá.

IV. Adatbiztonság

Az adatkezelők és az adatfeldolgozók gondoskodnak az iparágban elfogadott standardoknak megfelelő technológiai, fizikai, adminisztratív és eljárási védelemről annak érdekében, hogy biztosítsák a kezelt személyes adatok védelmét, bizalmas jellegét, integritását és hozzáférhetőségét.

V. Adatkezelő jelenléte a közösségi médiában

Adatkezelő nyilvánosan hozzáférhető profilokat tart fenn közösségi hálózatokon. A közösségi hálózatok – pl.: Facebook, Youtube stb. – általában széles körűen elemzik felhasználóik szokásait, ezért, ha Ön felkeresi a közösségi médiában található profiljainkat, számos adatvédelmi szempontból fontos kezelési folyamat indul el tőlünk függetlenül. Ezen adatkezelések részleteit megtalálja az adott közösségi média portál felhasználási feltételeiben és adatvédelmi tájékoztatóiban. Ön látogatásával, kedveléssel, hozzászólással, követéssel hozzájárul, hogy az adott közösségi média szabályzata és fiókja beállításai szerint neve/felhasználó neve nyilvánosságra kerüljön, illetve Adatkezelő számára megismerhetővé váljon. Az adott közösségi média szabályzatában foglaltak szerint van lehetősége a kedvelést visszavonni, hozzászólását törölni, a követést leállítani. Kérjük, az egyes közösségi média használattal kapcsolatos adatvédelmi kérdésekben elsősorban az adott közösségi média szolgáltatójával vegye fel a kapcsolatot. Az Adatkezelő a Facebook közösségi oldalon (www.facebook.com/Ytongfan) hivatalos rajongói oldalt (nyilvános profil) üzemeltet abból a célból, hogy a termékeit/szolgáltatásait Ön a rajongói oldal meglátogatásával megismerhesse, információkat, újdonságokat, híreket oszthasson meg Önnel, az oldalon keresztül kommunikálhasson Önnel vagy más módon az Adatkezelő tevékenységéhez, termékeihez kapcsolódó kötődést erősítse. A Facebook Insight alkalmazás segítségével az Ön számítógépén a rajongói oldal meglátogatásakor sütik kerülnek tárolásra, amelynek segítségével a Facebook statisztikákat készít a rajongói oldal látogatására vonatkozóan. A Facebook rajongói oldalunk látogatásával kapcsolatos statisztikai adatgyűjtés (Facebook Insights) eredményeként jobban megérthetjük, hogy kik látogatják oldalunkat, hogy hány személy vagy fiók tekintette meg a bejegyzéseinket, reagált rájuk vagy szólt hozzájuk, továbbá összesített demográfiai adatokat is kapunk, abból a célból, hogy a rajongói oldalunkkal kapcsolatos interakciókat, látogatóink típusát jobban megismerjük.

A Facebook Insight funkció használata során Adatkezelő nem jut közvetlenül az Önre vonatkozó személyes adatokhoz, hanem csupán nem, kor, GPS lokációs adatokat ismer meg az egyes mért aktivitások tekintetében. Ezek az adatok a bejegyzés megtekintésével, kattintásával, megosztásával, megjegyzéssel ellátásával kapcsolatosak, illetve ezen tevékenységek időpontjával, gyakoriságával. A rajongói oldalon megvalósított statisztikai célú adatkezelés az Adatkezelő és a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin Írország) közös adatkezelése. A közös adatkezelési megállapodás részleteiről a Facebook Insights (Oldalelemzések) funkció adatkezelői függeléke ad részletes tájékoztatást: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum Adatkezelőnek a Facebook Insight funkció alkalmazásával összefüggésben folytatott adatkezelése az Adatkezelő jogos érdekén (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) nyugszik a felhasználók számára releváns, az érdeklődésüknek, aktivitásuknak megfelelő tartalmak közzététele céljából. Ezen adatkezelésekre vonatkozóan természetesen megilletik Önt a jelen tájékoztatóban meghatározott érintetti jogosultságok (pl. tájékoztatáshoz való jog, töréshez való jog, tiltakozás jog, panasztételi jog, hozzáféréshez, helyesbítéshez, az adatkezelés korlátozásához és adathordozhatósághoz való jog). Jogait alapvetően érvényesítheti velünk szemben és az adott közösségi média portál üzemeltetőjével (Facebook) szemben is. Tekintettel arra, hogy nem vagyunk teljes körű hatással a közösségi média portálok adatkezelési folyamataira az Önt megillető jogosultságok érvényre juttatását is csak az általunk kezelt adatok tekintetében tudjuk maradéktalanul biztosítani.

VI. A weboldali cookie-k használata és hasonló technológiák

A cookie-k olyan kis szöveges fájlok, amelyek a felhasználók végberendezésén (számítógép vagy mobileszköz) tárolódnak, amikor a felhasználó bizonyos webhelyeket meglátogat. A cookie-k különböző célokra használhatók, pl. a webhely megfelelő működéséhez lehet rájuk szükség vagy Ön számára célzott hirdetést szeretnénk eljuttatni külső szolgáltatón keresztül.

A weboldalon használt cookie-k:

Google Analytics statisztikai sütik: Ezek a cookie-k adatot szolgáltatnak a Google Analytics rendszerének, hogy az statisztikát tudjon készíteni az oldal üzemeltetőjének a számára, ami alapján jobban tudja optimalizálni az oldalt, így felhasználó barátabbá tudja tenni. Az oldalon történő változásokat figyeli, hogy ki mikor hagyja el az oldalt, milyen termékeket nézett meg, mennyi időt töltött az oldalon a felhasználó stb. Ezekből az adatokból statisztikát készít és ez eredményeket megmutatja az oldal üzemeltetőjének, aki személyes adatokkal nem találkozik, csak statisztikai értékeket kap.

Google, Facebook, Youtube marketing sütik: Ezek a cookie-k célzott hirdetés révén olyan tartalmat közvetítenek Önnek, amely az Ön számára érdekes és fontos lehet. Szintén ezekkel a cookie-kkal tudjuk mérni a reklámkampányok hatékonyságát. A legtöbb célzó reklám cookie az IP-cím segítségével követi nyomon a fogyasztókat. A hirdetési rendszerek gyűjtik ezeket az IP címeket, de a hirdető ezekhez nem fér hozzá. A webhelyen tett korábbi látogatás alapján a hirdetési rendszerek célzott hirdetéseket jeleníthetnek meg a felhasználónak (remarketing).

Facebook pixel (Facebook cookie): a Meta Platforms Ireland Limited (korábbi nevén: Facebook Ireland Limited) szolgáltatása. Ez az oldalunkon elhelyezett olyan kódrészlet, amely lehetővé teszi az oldalunkkal kapcsolatos látogatói tevékenységek követését és elemzését a Facebookon regisztrált és bejelentkezett felhasználók esetén, emellett remarketing-hez szükséges adatok összegyűjtését. Az így kapott adatok segítségével értékelhetjük és optimalizálhatjuk a hirdetéseinket, személyre szabott ajánlatokat nyújthatunk a honlapunk látogatóinak, vagy a látogatók meghatározott csoportjainak.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor előfordulhat, hogy bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. Bővebb leírást a cookie-n keresztül történő adatgyűjtésről itt olvashat.

A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Tájékoztatjuk, hogy jogszabály alapján a fent megjelölt email-címen érvényesítheti az Önt megillető jogokat, amely alapján - a jogszabályban megjelölt keretek között - : a) hozzáférést kérhet az Önről kezelt személyes adatokhoz, illetve másolatukhoz; (15. cikk) b) tájékoztatást kérhet az adatkezelés főbb jellemzőit (célja, kezelt adatok köre, bevont adatfeldolgozók, adatkezelés tartam) illetően; (15. cikk) c) kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok indokolatlan késedelem nélkül helyesbítését vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését; (16. cikk) d) kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését (17. cikk), ha a személyes adatokra már nincs szükség az 1. pontban megjelölt célból, (ii) ha tiltakozik az adatkezelés ellen és az adatkezelő számára nem áll fenn más jogalap az adatkezelésre, (iii) az adatkezelés jogellenesen történt. Nem lehet az adatokat törölni, ha jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. e) kérheti az adatok használatának korlátozását (18. cikk), ha: Ön vitatja a személyes adatok pontosságát - ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát; az adatkezelés jogellenes, Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy Ön tiltakozott az adatkezelés ellen - ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben; f), kérheti azt, hogy az Önre vonatkozó, Ön által megadott adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja vagy másik adatkezelő számára közvetlenül továbbítsuk (20. cikk); g) tiltakozhat az adatkezelés ellen, amelyet követően az Adatkezelő az 1. pontban meghatározott célból adatait csak akkor kezelheti, ha az adatkezelő kényszerítő erejű jogos indoknak kíván megfelelni (21. cikk (1); h) tartózkodási helye, munkahelye vagy a vélelmezett jogsértés helye szerinti felügyeleti hatóságnál eljárást kezdeményezhet (77. cikk).

Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. vagy 1374 Budapest Pf. 603) Jogsérelem esetén lehetősége van továbbá az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben peres eljárást indítani az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága, valamint az Ön tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt.

Az Ön megkeresésére tájékoztatás kérése esetén legfeljebb 30 napon belül, a megadott elérhetőségen válaszolunk.

Adatkezelési Tájékoztatónk mindenkor aktuális változata hozzáférhető a weboldalakon.

Budapest, 2023.08.16.